Dữ liệu cá nhân của quý khách được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Dlswe.com sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn khi được bạn cho phép. Trường hợp cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba). Lợi ích và quyền lợi cơ bản của bạn không ảnh hưởng đến những lợi ích đó.

Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân và ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP vào Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo cách được nêu trong Chính sách bảo mật này.

Mục đích thu thập dữ liệu

  • Xử lý và giám sát hoạt động cá cược khách hàng đảm bảo tính minh bạch công khai;
  • Xử lý các phương thức thanh toán online và thanh toán lên điểm đảm bảo quyền lợi khách hàng;
  • Nhận dạng, ủy quyền/xử lý thanh toán;
  • Tương tác với khách hàng;
  • Thông báo đến khách hàng về những thay đổi đối với các điều khoản hoặc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi;
  • Tặng thưởng, Khuyến mãi tùy theo chương trình khuyến khích khách hàng;
  • Khuyến khích khách hàng đánh giá trải nghiệm để nâng cao Dịch vụ;
  • Cho phép bạn tham gia rút thăm trúng thưởng, thi đấu hoặc hoàn thành khảo sát;
  • Cải thiện Trang web, sản phẩm / Dịch vụ, tiếp thị, mối quan hệ và trải nghiệm của Khách hàng;
  • Đưa ra gợi ý và đề xuất cho bạn về hàng hóa hoặc Dịch vụ có thể bạn quan tâm.

Chính sách cookie

Khi bạn chấp nhận biểu ngữ của chúng tôi trên cookie, bạn đồng ý sử dụng cookie và các công nghệ tương tự cho các mục đích chúng tôi mô tả trong chính sách này.

Khách hàng không nên thay đổi cài đặt cookie vì nó có thể giới hạn trải nghiệm người dùng và hiệu suất của Trang web.

Nếu muốn thay đổi cài đặt cookie, Khách hàng có thể thực hiện việc này thông qua trình duyệt của mình. Các trình duyệt web khác nhau có thể sử dụng cách kiểm soát cookie khác nhau. Do đó Khách hàng sẽ cần sử dụng phần trợ giúp của trình duyệt để tìm hiểu cách thực hiện việc này.

Thay đổi chính sách bảo mật

Mọi thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi sẽ được đăng trên trang này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn qua email, thông báo trên Trang web hoặc các kênh liên lạc đã thỏa thuận khác.

Nếu chúng tôi dự định sử dụng Dữ liệu cá nhân cho mục đích mới, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách bảo mật của mình và truyền đạt các thay đổi cho các cá nhân trước khi bắt đầu bất kỳ xử lý mới nào.